#ford4610 #tuhti #multakuorma #koviahommia #pihahommia #kobelco #engon #novatron #kokkola

#ford4610 #tuhti #multakuorma #koviahommia  #pihahommia  #kobelco #engon #novatron #kokkola